Pomiar mas ziemnych, dla takich obiektów jak hałdy, wyrobiska, itd, w celu inwentaryzacji i obliczenia objętości materiału nawiezionego lub wybranego.