Ortofotomapy wykorzystywane wraz z mapami jako podkład do celów projektowych, treść mapy pochodząca z obrazu aerofotograficznego, przetworzonego metodą różniczkową w dowiązaniu do określonego układu współrzędnych w rzucie ortogonalnym.