Monitoring inwestycji, w tym śledzenie postępu prac budowlanych na poszczególnych etapach lub w interwałach czasowych, inspekcja dokładności lub prawidłowości wykonania, użytych materiałów itd.