Modele 3D budynków i obiektów budowlanych, realizowane na potrzeby projektantów, architektów, urbanistów, historyków  w celu pozyskania danych przestrzennych o  budynkach i obiektach budowlanych,  wykonane z przetworzenia  zdjęć pozyskanych za pośrednictwem UAV, powiązanych za pomocą punktów homologicznych.